mobiDziennik - Dziennik elektroniczny

Logo szkoły

Szkoła Podstawowa nr 27
im. Janusza Kusocińskiego
w Bielsku-Białej
Rok szkolny 2018/2019